Algemene voorwaarden

Algemene gegevens

De website en webwinkel www.ogenbliksem.com is eigendom van:
Ogenbliksem (Leander Depypere)
Pieter de Conincklaan 21- 8500 Kortrijk
Tel.: +32 (0)479 49 45 79
Mail: ogenbliksem@gmail.com
Ondernemingsnummer: 0578 993 394

 1. Algemene bepalingen

De webshop van ogenbliksem biedt de mogelijkheid om (enkele of sets van)  postkaarten online te bestellen. Voor gepersonaliseerde of andere producten op maat kan contact worden opgenomen via ogenbliksem@gmail.com of +32 (0) 479 49 45 79. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de website en/of op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webshop.

 1. Prijs

Alle prijzen zijn in EURO (€), inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De prijzen zijn van toepassing op de artikelen zoals woordelijk beschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen vertonen die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Verzendingskosten – nationaal (in België)

Momenteel zijn enkel verzendingen binnen België mogelijk.

Voor een zending binnen België tot 350 g wordt een vast tarief van 4 euro aangerekend. Deze bestellingen worden zonder track & trace code per post verzonden.

Postkaarten worden verzonden in een kartonnen doosje met afmetingen 18×11,5×2,8cm dat (in België) in de brievenbus past. Eén doosje bevat minimaal 5 postkaarten + 5 enveloppes en maximaal 25 postkaarten + 25 enveloppes. Grotere bestellingen worden over meerdere doosjes verdeeld of op een andere manier verpakt.

Andere producten (foto’s, textiel,…) worden naargelang de grootte en het gewicht afzonderlijk verpakt en verzonden.

Je kan jouw bestelling ook steeds gratis komen afhalen op bovenstaand adres mits een afspraak per telefoon of per mail.

Gepersonaliseerde producten en producten op maat

Voor gepersonaliseerde producten en/of bestellingen op maat wordt steeds op voorhand een offerte gemaakt. Bij het goedkeuren van de offerte, ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden. Facturen dienen te worden betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum. Bij vroegtijdige stopzetting van een project door de klant, zal een factuur worden opgemaakt waarbij alle aan het project bestede kosten en uren zullen worden aangerekend aan een prijs van 50 euro/uur. Bij laattijdige of onvolledige betaling, kan het project eenzijdig worden stopgezet zonder dat een schadevergoeding is verschuldigd. Alle door Ogenbliksem gemaakte kosten ten gevolge van een te late betaling zijn hierbij ten laste van de klant.

 1. Aanbod

In de webshop van ogenbliksem worden (naast ‘Driftshots’ en textiel) in hoofdzaak postkaarten aangeboden. Voor andere of gepersonaliseerde producten kan contact worden opgenomen via ogenbliksem@gmail.com of +32 (0) 479 49 45 79.

Hoewel Ogenbliksem er alles aan doet om de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en nauwkeurigheid samen te stellen, kan het steeds voorkomen dat de webshop onvolledige, gedateerde of foutieve informatie bevat. Ogenbliksem is niet gebonden aan of aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of fouten ten gevolge van (bijvoorbeeld) duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

Ogenbliksem is niet aansprakelijk voor (tijdelijke) onbeschikbaarheid van een product en behoudt zich het recht om ten allen tijde het aanbod aan te passen.

De kleuren van de producten zoals weergegeven in de webshop kunnen (afhankelijk van de instellingen van jouw beeldscherm) licht verschillen van de werkelijke producten. Bij gepersonaliseerde producten en bestellingen van drukwerk op maat kan Ogenbliksem niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of in het ontwerp nadat je na een grondige controle een ‘goed voor druk’ hebt gegeven. Eventuele extra kosten voor correcties en/of herdruk zijn ten laste van de klant en zullen bijkomend worden gefactureerd..

Bij vragen of twijfel over kleur, afmetingen, prijzen, beschikbaarheid, leveringen ed. Kan steeds vooraf contact worden opgenomen via ogenbliksem@gmail.com of +32 (0) 479 49 45 79.

 1. Bestelling

Bij het online plaatsen van een bestelling op de webshop van Ogenbliksem, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. De klant kan het gewenste product of de gewenste producten toevoegen aan zijn/haar winkelmandje en – bij akkoord met de voorwaarden en de bestelling – het order plaatsen. Hierbij dient de klant steeds een leveringsadres en/of facturatieadres in te geven. De klant ziet de totale kost van zijn bestelling (vrijgesteld van BTW en met vermelding van de verzendingskosten). En ontvangt een order bevestiging per mail.

 1. Betaling

Betaling kan enkel via online betaling of overschrijving op rekeningnummer BE76 7340 4667 5395
 (BIC: KREDBEBB) op naam van Leander Depypere (Ogenbliksem) met vermelding van jouw bestelnummer in de vrije mededeling.

De bestelling wordt een week (7 dagen) gereserveerd. Indien we binnen die termijn geen betaling hebben ontvangen, vervalt de bestelling en word je hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Voor gepersonaliseerde producten en/of bestellingen op maat wordt steeds op voorhand een offerte gemaakt. Bij het goedkeuren van de offerte, ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden. Facturen dienen te worden betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum (cf. onder 2. Prijs).

 1. Levering

Pas na ontvangst van de betaling doen we jouw bestelling zo snel mogelijk op de post. Bij het betalen via overschrijving dien je er rekening mee te houden dat het enkele dagen kan duren vooraleer het bedrag op onze rekening staat. Ogenbliksem is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor laattijdige leveringen ten gevolge van stakingen, vertragingen, sluitingsdagen bij Bpost. Alle bestellingen worden met de nodige zorg verpakt. Ogenbliksem is dan ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending door Bpost.

 1. Herroeping en garantie

Je hebt als klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden en zonder betaling van boete de overeenkomst te herroepen en/of de geleverde producten te retourneren. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de klant. Van zodra we de gertourneerde producten onbeschadigd en in de originele verpakking hebben ontvangen, wordt het aankoopbedrag teruggestort. Dit geldt niet voor gepersonaliseerde producten of producten op maat, noch voor speciale aanbiedingen of voor producten in solden.

Als je een gebrek vaststelt of een klacht hebt, dient deze schriftelijk of per mail te worden bezorgd binnen de 14 werkdagen na het ontvangen van de bestelling. Na deze periode vervalt het recht op vervanging van de goederen en worden eventuele gebreken beschouwd als niet verborgen. De garantie is niet van toepassing op zelf toegebrachte schade of schade door verzending of transport, valpartijen en/of oneigenlijk gebruik van de goederen.

 1. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom van de geleverde producten en/of diensten en van de ontwerpen die worden ontwikkeld ter uitvoering van de overeenkomst, komen uitsluitend toe aan Ogenbliksem. De levering van producten en/of diensten zorgt niet voor overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Ontwerpen op maat mogen enkel en alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in de overeenkomst en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of aan een derde beschikbaar worden gesteld. Ogenbliksem behoudt zich het recht om (delen van) een ontwerp te hergebruiken voor andere opdrachten of producten op maat. Ogenbliksem heeft het recht om op gepersonaliseerde producten of producten op maat een logo of signatuur op te vermelden zolang dit niet als storend of als te opzichtig wordt ervaren.

Ogenbliksem behoudt zich het recht om de gemaakte ontwerpen te gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden. Hierbij worden eventuele persoonlijke gegevens verwijderd of onleesbaar gemaakt.

 1. Privacyverklaring

Ogenbliksem respecteert jouw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door jouw meegedeelde persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling (naam, adres, e-mailadres,…) worden enkel en alleen gebruikt voor het verwerken en leveren van de bestelling. De persoonlijke gegevens die bekomen worden via het contactformulier worden uitsluitend gebruikt voor het behandelen en beantwoorden van jouw vraag. Gegevens die nodig zijn voor de productie en levering van gepersonaliseerde producten of producten op maat worden enkel en alleen gebruikt voor het uitvoeren van deze overeenkomst. Al jouw persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld en zullen in geen geval onder welke vorm dan ook worden verspreid of bezorgd aan derden, behalve als dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of het gevraagde product te kunnen bezorgen.

Ogenbliksem houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen nagaan welke pagina’s met welke frequentie worden bezocht en worden geenszins gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden. Je beschikt steeds over een wettelijk recht op inzage, correctie of schrapping van jouw persoonsgegevens. Door in te schrijven op de nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van de aanbieder. Voor de aankoop van producten wordt gebruik gemaakt van WooCommerce die eveneens jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd bewaard.

Door gebruik te maken van de website en/of webshop, ga je akkoord met het privacybeleid. Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, contacteer ons dan op ogenbliksem@gmail.com.

 1. Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, gebaseerd op anonieme gegevens. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die door de gebruikte website in de browser of op de harde schijf van jouw computer worden bewaard. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren of om persoonlijke informatie te bekomen, maar laten wel toe dat bij een volgend bezoek aan de website de gebruiker kan worden ‘herkend’.

Cookies worden enerzijds gebruikt om de kwaliteit en functionaliteiten van de website te optimaliseren (de zogeheten functionele cookies) en anderzijds om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en om statistieken op te stellen die toelaten om de kwaliteit en doeltreffendheid van de website te meten (de zogeheten analytische cookies).

Je kan via de instellingen van jouw browser aangeven dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd en dat je een waarschuwing wenst te ontvangen als een cookie toch wordt geïnstalleerd. Je kan cookies steeds weigeren of verwijderen, maar mogelijks kan je hierdoor bepaalde toepassingen niet gebruiken of verschijnen sommige (grafische) elementen niet volledig correct.

Naast de ‘first party cookies’ die door de bezochte website zelf worden gebruikt, kunnen er ook ‘third party cookies’ worden gebruikt door derden. Het betreft bijvoorbeeld cookies afkomstig van deelknoppen voor sociale media, advertentie- of marketingplug-ins, Google Analytics,…Voor deze cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven (via een balk onderaan of bovenaan de website), met verwijzing naar deze policy, maar die het verder surfen op de website niet verhindert.

Door gebruik te maken van de website en/of webshop, ga je akkoord met het cookiebeleid. Indien je vragen hebt over het cookiebeleid, contacteer ons dan op ogenbliksem@gmail.com.

 1. Wijzigingen

Ogenbliksem kan geen garanties bieden voor het volledig en correct functioneren van de website en webshop en behoudt zich het recht om eender wanneer wijzigingen aan te brengen aan de structuur en/of de inhoud van de website en webshop. Ook de algemene voorwaarden, inclusief de privacyverklaring en cookiebeleid, kunnen ten allen tijde wijzigen. Hierbij worden jouw privacy en persoonlijke gegevens steeds zo goed als mogelijk beschermt. Het ongewild of onbewust verspreiden van persoonlijke gegevens ten gevolge van gegevensdiefstal of lekken in het dataverkeer kunnen geen aanleiding geven tot schadelaims ten aanzien van Ogenbliksem. Heb je ondanks de voorzorgmaatregelen toch een klacht, contacteer ons dan op ogenbliksem@gmail.com zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en de schade kunnen beperken.